Apie mus

VšĮ GALVOČIUS – 2012 metais įkurta nevyriausybinė organizacija, kurios dėmesys ir veikla sutelkta į įvairių visuomenės grupių (vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, socialiai jautrių ir pažeidžiamų asmenų) alternatyvius neformalaus ugdymo metodus, socialinės atskirties mažinimo sprendimus, švietimo ir socialinės integracijos specialistų profesinės kompetencijos kėlimo iniciatyvas. Organizacijos kolektyvą sudaro entuziastinga veiklių bendraminčių komanda, kuri šiuo metu aktyviai dirba kurdama ir plėtodama įstaigos veiklos idėjas ir sumanymus.
 
Mūsų misija – vykdyti visuomenei naudingą neformaliojo ugdymo veiklą, skirtą vaikams, jaunimui ir suaugusiems, specialiųjų ir kitų poreikių turintiems asmenims, įvairioms socialinėms grupėms, švietimo, neformalaus ugdymo, sporto, kultūros, socializacijos ir socialinės integracijos specialistams.
 
Mūsų vizija – tapti patikima, pripažinta ir profesionaliai dirbančia nevyriausybine organizacija, Lietuvoje ir už jos ribų, plėtojančia ir įgyvendinančia neformaliojo ugdymo sprendimus, skirtus vaikams, jaunimui ir suaugusiems, specialiųjų ir kitų poreikių turintiems asmenims bei socialinėms grupėms.
 
Mūsų vertybės:
·         Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas;
·         Kritiškas mąstymas ir tolerancija;
·         Profesionalumas ir pagarba;
·         Laisvė ir solidarumas;
·         Dalyvavimas ir bendradarbiavimas.
 
Mūsų šūkis – Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi!