Galerija

PAŽINTINIS VIZITAS „ATSTUMTŲJŲ ĮTRAUKTIS“

VšĮ GALVOČIUS lektorius Arvydas Sidaras kovo 31d. - balandžio 4 d. dalyvavo pažintiniame vizite tema „Atstumtųjų įtrauktis“. Pažintinis vizitas vyko Lenkijoje, Katovicų mieste. Į Katovicus susirinko dalyviai iš 6 Europos šalių: Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Vokietijos, Kroatijos ir Portugalijos.

Vizito tikslas: įgyti naujų žinių bei išbandyti naujus darbo metodus siekiant integruoti socialiai pažeidžiamas grupes į švietimo sistemą. Pažintinį vizitą organizavo regioninis mokytojų kvalifikacijos kėlimo centras Metis. Organizacija yra atsakinga už Silezijos regiono pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Kvalifikacijos kėlimo centras pedagogams: organizuoja supervizjas, seminarus, mokymus, teikia psichologinę ir pedagoginę pagalbą.

Dalyviai susipažino su Lenkijos švietimo sistema, susipažino ir praktiškai išbandė taikomus darbo metodus ir priemones dirbant su moksleiviais turinčiais jutiminę (regos, klausos) negalią, proto negalią ir dirbant su vaikais turinčiais elgesio problemų. Pažintinio vizito metu dalyviai aplankė: bendrojo lavinimo, profesines ir integruotas mokyklas (mokyklos pritaikytos mokytis vaikams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių), socializacijos centrus bei antrojo „šanso“ mokyklas. Praktinių seminarų metu šeimininkai dalinosi gerąja patirtimi, pristatė inovatyvius darbo metodus, kurių pagalba ugdo: socialinius įgūdžius, orientavimosi aplinkoje įgūdžius, savarankiškumo ir profesinius įgūdžius. 

Šiuo metu kuriamos naujos neformalaus mokymo programos skirtos švietimo srities specialistams, kurie dirba su socialiai jautriomis grupėmis. Programos rengiamos remiantis perimta gerąja patirtimi. Neformalaus mokymo programas rengia VšĮ GALVOČIUS lektorius ir praktikas Arvydas Sidaras. 

Pažintinis vizitas finansuojamas pagal Europos Komisijos Pažintinių vizitų programą skirtą švietimo ir profesinio rengimo specialistams.

Spalio 9 d. Šeduvos gimnazijoje šeštos klasės moksleiviams vyko mokymai tema: „8 mokymosi kompetencijų lavinimas pagal ES rekomendacijas“. Mokymus vedė VšĮ GALVOČIUS lektoriai Aušra Benikienė ir Pranas Benikas.

Mokymų tikslas – mokiniams suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip lavinti 8 mokymosi kompetencijas pagal ES reikalavimus ir kaip išmokti sėkmingai mokytis. 

Interaktyvių užduočių metu kartu su šeštokais mokėmės: pažinti save, savo mokymosi stilius, mokymosi sunkumus, mokėmės pasitikėti savimi ir rasti sėkmingo mokymosi būdus. Visi kartu išbandėme alternatyvius, neformalius mokymosi būdus netradicinės pamokos metu. 

Šeštokai išbandė individualius ir grupinius neformalaus mokymosi metodus, kurie padeda lavinti tokius gebėjimus kaip:

1. Kalbiniai bei komunikaciniai gebėjimai. Mokėmės kalbėti viešai, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę, mąstyti garsiai, analizuoti, pasakoti apie savo patirtį, turtinti kalbinį žodyną;

2. Mokymasis mokytis. Mokėmės pažinti save, savo mokymosi stilių, šokome „smegenų šokį“, kuris padeda suaktyvinti smegenų veiklą, lavinome savo funkcinius (fizinius) gebėjimus bei atlikti pratimus, kurie mažina stresą, įtampą, nuovargį, blogą nuotaiką, žadinome savo penkis pojūčius, kurie būtini norint sėkmingai mokytis, pūsdami balionus kalbėjome apie fiziką kitaip, mokėmės rasti pačius lengviausius būdus mokytis, suvokti informaciją, laikytis instrukcijų;

3. Socialiniai gebėjimai. Mokėmės dirbti komandoje, spręsti problemas iki galo; žaisdami žaidimą: „Padėk sąvaržėlei susitikti su magnetu“, supratome kokie mes visi esame skirtingi ir kaip bendramoksliai mums gali padėti arba trukdyti mokytis, išmokome „naują“ žodį – kūrybiškumas ir mokėmės būti kūrybiški pripildydami stiklinę vandeniu bei tai darydami kitaip.

 

“Ateities vaikai”: Mokymų kursai “Užimtumo terapijos taikymas dirbant su negalią turinčiais jaunuoliais”

Visą praėjusią savaitę Liepos 15-21 dienomis Šiauliuose vyko 7 dienų mokymai skirti visiems, kurie dirba su negalią turinčiais jaunuoliais. Mokymai buvo organizuojami įgyvendinant projektą: "Children of the future: key life skills training course for people working with youth with disabilities" pagal Veiklus jaunimas programą. Projektas finansuojamas ir remiamas Europos Komisijos. 

Projekto koordinatorius - Šiaulių rusų kultūros centras. Mokymų lektoriai - VšĮ GALVOČIUS mokymų vadovai: Aušra Benikienė, Pranas Benikas. Mokymuose dalyvavo specialistai ir savanoriai iš: Lietuvos, Estijos, Suomijos, Norvegijos, Turkijos, Kroatijos, Italijos, Kipro.

Mokymų metu buvo pristatyti inovatyvūs užimtumo terapijos metodai dirbant su jaunais žmonėmis turinčiais negalią siekiant: įvertinti negalią turinčių jaunuolių gebėjimus bei juos lavinti.

Mokymai paremti neformalaus ir informalaus mokymų principais. Visi kartu diskutavome ir dalinomės tarptautine patirtimi dirbant su neįgaliais jaunais žmonėmis. Mokymų metu išbandėme įvairias gebėjimų įvertinimo bei lavinimo technikas. Visi kartu išbandėme siurealistines gebėjimų įvertinimo technikas, mokėmės gaminti muzikos instrumentus ir juos taikyti užimtumo terapijos metu, aptarėme ir išbandėme grimasų terapiją, dalyvavome fraktalų terapijos užsiėmimuose, susipažinome su video refleksija, dalyvavome elgesio konstravimo pratybose, galiausiai kartu leidome laiką ir dalinomės visu tuo kas žmogiška ir ko kiekvienam iš mūsų reikia.

VšĮ GALVOČIUS 2013 m. birželio mėn. kartu su partneriu (įgyvendinant LATLIT projekto „Mano socialinė atsakomybė“, Nr. LLIV-322, veiklas) pravedė 12 socialinių akcijų – informacinių renginių apie universalų dizainą (aplinkos pritaikymą neįgaliems ir visoms socialinėms grupėms). Dvylikoje Lietuvos savivaldybių šiose akcijose iš viso dalyvavo apie 600 asmenų.

Pagrindinis šių socialinių akcijų motyvas ir atskaitos taškas – aplinka visiems, kuri prasideda nuo poreikių pripažinimo – pirmiausia nuo kiekvieno žmogaus poreikio oriai atlikti gamtinius-fiziologinius reikalus, kitaip tariant, nuo kolektyvinio kiekvienos socialinės bendrijos sprendimo sukurti tokią aplinką, kuri būtų draugiška visiems jos nariams.

2013 m. gegužės 21 d. Šiauliuose, gegužės 22 d. Birštone ir birželio 06 d. Klaipėdoje vyko praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai tema: "Mokinių profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, karjeros planavimas". Mokymai skirti mokinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo bei konsultavimo, mokinių karjeros planavimo specialistams. 8 valandų neformalių mokymų programą vedė VšĮ GALVOČIUS lektorė Aušra Benikienė. Specialistai buvo supažindinti su mokinių gebėjimų vertinimo principais, tvarka, etapais, metodais ir kt. Dalyviai praktiškai išbandė įvairias mokinių gebėjimų įvertinimo technikas, mokėsi analizuoti įvertinimo rezultatus.


Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“, Skemų socialinės globos namuose, Rokiškio r.


Mokymai tema Neformalaus ugdymo metodų taikymas dirbant su grupėmis
 


Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“,
Pakruojo r. sav. socialinės integracijos specialistams ir neįgaliųjų organizacijų atstovams
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“,
„Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“,
 
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre.
 
 
 
Kovo 15 dieną Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje vyko praktiniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai tema: "Mokinių profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas, karjeros planavimas". Mokymai skirti mokinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo bei konsultavimo, mokinių karjeros planavimo specialistams. 8 valandų neformalių mokymų programą vedė VšĮ GALVOČIUS lektorė Aušra Benikienė. Specialistai buvo supažindinti su mokinių gebėjimų vertinimo principais, tvarka, etapais, metodais ir kt. Dalyviai praktiškai išbandė įvairias mokinių gebėjimų įvertinimo technikas, mokėsi analizuoti įvertinimo rezultatus. 
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“, Biržų rajono socialinių paslaugų centre.
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“,
Pasvalio r. savivaldybės, Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje.
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“, 
„Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“, Šv. Juozapo globos namuose, Panevėžyje. 
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“,
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia socialinė integracija naudojant universalaus dizaino principus“,
„Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“, Rokiškio socialinės paramos centre.
 
 
Mokymai tema „Žmonių su negalia poreikiai ir integracijos galimybės“, Kupiškio socialinės globos namuose.